Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.22 – стоматологія; КІНАШ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ – Особливості діагностики функціональних розладів скронево-нижньощелепних суглобів при порушенні оклюзійних співвідношень та методи їх корекції.

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Король Д.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Павленко О.В.)

ДИСЕРТАЦІЯ