Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук – 14.01.02 – внутрішні хвороби; ВАКАЛЮК ІРИНА ІГОРІВНА – Стабільна ішемічна хвороба серця на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки: клініко-патогенетичні особливості, прогнозування перебігу та диференційований підхід до антитромботичної та гепатопротекторної терапії.

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Скляров Є.Я.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Степанова Ю.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 3 (Долженко М.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ