Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.01.03 – хірургія; КАРП СВЯТОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ – Оптимізація хірургічного лікування та профілактики оростом та фарингостом.

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Лукач Е.В.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Галич С.П.)

ДИСЕРТАЦІЯ