Спеціалізована вчена рада Д 35.600.01 

14.01.03 – хірургія
14.01.22 – стоматологія
Голова спеціалізованої вченої ради – Лукавецький Олексій Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №1

Учений секретар – Мокрик Олег Ярославович, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.

тел. +380(32)2786380;

Дисертації заплановані до захисту:

29.01.2021

МАНДИЧ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧОбґрунтування профілактики запальних захворювань пародонта при ортодонтичному лікуванні аномалій зубних рядів у осіб молодого віку

ДУТКО ГАЛИНА ЗІНОВІЇВНАОсобливості клінічного перебігу, профілактики та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей, хворих на олігофренію


20.11.2020

СТАСИШИН АНДРІЙ РОМАНОВИЧСучасна діагностика та клініко-патогенетичне обґрунтування малоінвазивних  хірургічних методів в комплексному лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з грижею стравохідного отвору діафрагми

ЛЕЩУК СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНАОбґрунтування і особливості профілактики карієсу зубів у дітей з бронхіальною астмою


18.09.2020

ДУТКО ХРИСТИНА ОРЕСТІВНАОптимізація лікування травматичних уражень щелепно-лицевої ділянки на тлізахворювань тканин пародонту

МАРТОВЛОС АНДРІЙ ІВАНОВИЧ – Клінічно-експериментальне обгрунтування стабілізації результатів ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій у хворих із генералізованим пародонтитом


11.09.2020

ГАВРИЛЬЦІВ СОЛОМІЯ ТЕОДОРІВНА – Вдосконалення діагностично – лікувального алгоритму при радикулярних кістах щелеп пацієнтів із диференційованим остеорегенераторним статусом


10.09.2020

РУЖИЦЬКА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА – Застосування щічного жирового тіла пацієнтів з різними типами лиця при хірургічному лікуванні дефектів альвеолярних відростків щелеп

МАГЕРА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА – Особливості діагностики та ортопедичного лікування хворих із підвищеним стиранням твердих тканин зубів і скронево-нижньощелепними розладами


07.07.2020

ЧЕРПАК МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ – Порівняльна оцінка ефективності застосування кальцій-фосфатних аллопластичних матеріалів та біополімерного композиту полілактиду з гідроксиапатитом для остеопластики дефектів щелеп

ПАВЛИЧКО РОМАН РОМАНОВИЧ – Особливості відновлення коронкової частини жувальних зубів зі значною втратою твердих тканин ендодонтичними коронками


07.06.2019

ІЛЬЧИШИН МАРТА ПЕТРІВНА – Оптимізація комплексного лікування захворювань тканин пародонту у курців


06.06.2019

БУБНЯК МИРОСЛАВ РОМАНОВИЧ – Ендоваскулярна діагностика, лікування і профілактика гострих гастро-дуоденальних кровотеч

ФЕДУН ІРЕНА РОМАНІВНА – Особливості клініки та лікування захворювань пародонту у наркозалежних хворих


16.05.2019

ВЕРГУН АНДРІЙ РОМАНОВИЧ – Хірургічна оніхопатологія проблеми діагностики та комплексного лікування

ГОТЬ СОФІЯ-РОКСОЛАНА РОСТИСЛАВІВНА – Порівняльна оцінка ефективності застосування цирконій оксидних та титанових опорних елементів імплантатів при заміщенні дефектів зубних рядів


17.05.2019

ВИХТЮК  ТАРАС ІГОРОВИЧ – Особливості клінічного перебігу та лікування інфекції ділянки хірургічного втручання у хворих із критичною ішемією нижніх кінцівок

КОСТУРА ВІКТОРІЯ ЛЮБОМИРІВНА – Обгрунтування профілактики і лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла


19.04.2019

ПЯСЕЦЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА – Особливості перебігу та лікування захворювань тканин пародонта в осіб із різним психофізичним станом

ГАН ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНАКлінічно-експериментальне обгрунтування вибору методу та засобу для лікування хворих на хронічний періодонтит із набутою широкою верхівкою кореня зуба


29.03.2019

МАТВІЙЧУК ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ – Третинний перитоніт – клініка, діагностика, лікування

ЛАГОДА ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА – Обгрунтування профілактики карієсу зубів у дітей які проживають в екологічно несприятливих умовах


01.03.2019:

ФУР МИКОЛА БОРИСОВИЧ – Обгрунтування профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей з зубощелепними аномаліями зі шкіл-інтернатів

КАРДАШЕВСЬКА ОЛЬГА ІГОРІВНА – Особливості клінічного перебігу, профілактика та лікування захворювань пародонта у працівників птахофабрик


25.01.2019:

КОМАРИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ЙОСИФІВНА – Обґрунтування ефективності застосування композиції на основі гідрогелю адгезивно – активного полімеру при передпротезній підготовці хворих до ортопедичного лікування

ЗМАРКО ЮЛІЯ КОСТЯНТИНІВНА – Клінічно-патогенетичне обгрунтування використання нанотехнологічного гелю у комплексному лікуванні дітей із хронічним катаральним гінгівітом


28.12.2018:

КАРП СВЯТОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ – Оптимізація хірургічного лікування та профілактики оростом та фарингостом

БОДНАРУК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА – Клінічно–лабораторне обґрунтування профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей з патологією опорно–рухового апарату


30.11.2018:

СЛОБОДА МАР’ЯНА ТАРАСІВНАПрогнозування розвитку та профілактика захворювань пародонта в осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями

КІНАШ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ – Особливості діагностики функціональних розладів скронево-нижньощелепних суглобів при порушенні оклюзійних співвідношень та методи їх корекції


26.10.2018:

ШПОТЮК ОЛЬГА ОРЕСТІВНА – Порівняльна оцінка композитних реставрацій жувальної групи зубів у дітей

ЛОЗИНСЬКА ЛЮБОВ ЮРІЇВНА – Оцінка ризику розвитку новоутворень при хворобі крона для вибору адекватної хірургічної тактики


28.09.2018:

МЕЛЬНИЧУК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – Оптимізація профілактики утворення патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя

ОЛІЙНИК АДРІАН ЮРІЙОВИЧ – Особливості ортопедичного лікування хворих з деформаціями зубощелепної системи при вроджених незрощеннях верхньої губи та піднебіння після операційних втручань


15.06.2018:

ЧУХРАЙ НАТАЛІЯ ЛЬВІВНА – Обгрунтування профілактики карієсу зубів у дітей з урахуванням чинників ризику та їх впливу на формування резистентності емалі


14.06.2018:

КРУПНИК АННА-СОФІЯ АНДРІЇВНА – Обґрунтування можливості використання імплантів для заміщення дефектів зубних рядів у підлітків

ПАСЬКО АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ – Профілактика та комплексне лікування післяопераційного гіпопаратиреозу


25.05.2018:

БОХОНКО РОМАН ЛЮБОМИРОВИЧ – Профілактика та лікування тромбогеморагічних ускладнень в хірургії ізольованої та поєднаної травми живота

СОРОКІВСЬКИЙ ІВАН СТЕПАНОВИЧ – Усунення гострих післяекстракційних ороантральних сполучень із використанням сучасних біоматеріалів для керованої тканинної регенерації


23.02.2018:

МІСЬКІВ АНДРІЙ ЛЮБОМИРОВИЧ – Вплив прорізування постійних зубів у дітей у різні періоди розвитку зубощелепної системи на формування зубощелепних аномалій

КИРМАНОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ – Порівняльна оцінка сучасних матеріалів для тимчасових незнімних конструкцій зубних протезів та їх значення в протезуванні


26.01.2018:

МИСЬКІВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – Комплексне хірургічне лікування гнійно-запальних процесів нижніх кінцівок у хворих з ішемічною та змішаною формами синдрому діабетичної стопи

РИБЕРТ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ – Комплексний підхід у діагностиці і лікуванні хворих зі скронево-нижньощелепними розладами при порушеній функціональній оклюзії


06.10.2017:

ЛЕВЧАК ЮРІЙ АДАЛЬБЕРТОВИЧ – Хірургічне лікування тромбозів системи нижньої порожнистої вени

ГОЛЕЙКО МАРТА ВОЛОДИМИРІВНА – Особливості клініки та лікування хворих на поєднані ураження тканин пародонту та періодонта


23.06.2017:

КИЯК СОЛОМІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – Підвищення ефективності діагностики ретенції третіх молярів нижньої щелепи та оцінка прогностичних критеріїв при їх атиповому видаленні

ШКРЕБНЮК РОКСОЛАНА ЮРІЇВНА – Роль ендотеліальної дисфункції у розвитку генералізованого пародонтиту та його лікування у хворих на цукровий діабет і типу, ускладнений діабетичною кардіоміопатією

02.06.2017:

АНДРЮЩЕНКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ – Мультидисциплінарний принцип діагностики та сучасної хірургічної тактики при гострому панкреатиті та його місцевих ускладненнях

ДИРИК ВОЛОДИМИРА ТАРАСІВНА – Обґрунтування профілактики та лікування захворювань пародонта у працівників, контактуючих з пестицидами в умовах закритого та відкритого грунту 

12.05.2017:

ІЛЬНИЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ МИРОНОВИЧ – Кісткова пластика альвеолярного відростка та піднебіння комбінованим трансплантатом у дітей з вродженими незрощеннями

ХОМИЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА – Комплексне місцеве лікування післяопераційних ускладнень атипового видалення нижніх третіх молярів

31.03.2017:

ГРИНИШИН ОЛЬГА БОГДАНІВНА – Підходи до лікування глибокого карієсу проксимальних поверхонь тимчасових молярів у дітей

СІЧКОРІЗ ХРИСТИНА АНДРІЇВНА – Клінічно-лабораторне обґрунтування комплексного лікування та профілактики захворювань пародонта у хворих із хронічним гепатитом С

03.03.2017:

СИДЛЯРУК НАТАЛІЯ ІГОРІВНА – Підвищення ефективності лікування захворювань пародонта і слизової оболонки порожнини рота у хворих на гастродуоденіт

ТЕЛІШЕВСЬКА ОКСАНА ДМИТРІВНА – Обгрунтування клініко-діагностичних критеріїв диференційної діагностики скронево-нижньощелепних розладів та хвороб, що їх імітують

13.05.2016:

КОРНІЄНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА – Удосконалення хірургічних методів лікування хворих з хронічними періодонтитами та одонтогенними кістами щелеп

КУЛІНЧЕНКО РУСЛАН ВАДИМОВИЧ – Клініко-морфологічна характеристика скронево-нижньощелепних суглобів за наявності дефектів зубних рядів

12.05.2016:

СОВ’ЯК ОКСАНА ОЛЕГІВНА – Особливості клінічного перебігу множинного карієсу зубів та обгрунтування лікувально-профілактичних заходів у дітей шкільного віку

ШВЕЦЬ ІГОР ЄВГЕНОВИЧ – Лікування генералізованого пародонтиту у хворих на хронічні запальні процеси шлунково-кишкового тракту з використанням мінеральної води курорту моршин

08.04.2016:

МАЛКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – Клінічно–експериментальне обґрунтування профілактики та лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей, які проживають на екологічно несприятливій території

РОЗНОВСЬКИЙ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ – Ідентифікація нервів гортані при оперативних втручаннях на щитоподібній залозі

30.10.2015:

МАТВІЙЧУК ХРИСТИНА БОГДАНІВНА – ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ З УРАХУВАННЯМ АДАПТАЦІЙНО-СТРЕСОВОЇ РЕАКЦІЇ У ХВОРИХ ІЗ УСКЛАДНЕНОЮ ВИРАЗКОВОЮ ХВОРОБОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

КРИВАНИЧ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ – ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ЦИРКОНІЄВИХ ІМПЛАНТАТІВ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)