Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 – внутрішні хвороби;

КУЛЬЧИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу з урахуванням функціонального стану печінки

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Міщук В.Г.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Ганич Т.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ