Main Menu

ЛНМУ у наукометричних базах даних

Перелік журналів включених до наукометричної бази SciVerse Scopus.

SciVerse Scopus – одна з найбільш авторитених баз даних, яка дозволяє просто і швидко одержати інформацію про кількість посилань на ту чи іншу роботу. SciVerse Scopus індексує з 1996 року понад 20000 назв наукових видань близько 5000 видавців. Розробником та власником бази даних є видавнича корпорація Elsevier. Наукометричним показником у SciVerse Scopus є індекс Гірша (h-index). Показник запропонований у 2005 р. американським фізиком Хорхе Гіршем для оцінки результативності наукової дільності вчених, як альтернатива імпакт-фактору. При підрахунку індексу Гірша враховують дві кількісні характеристики: кількість публікацій вченого та кількість цитувань його робіт. Механізм розрахунку індекса Хірша є достатньо простим: науковець має індекс h, якщо h з його Np робіт мають кількість цитувань більшу або рівну h кожна, а інші роботи (Np – h) мають кількість цитувань меншу ніж h кожна (тобто для прикладу науковець з індексом Хірша 5 має у своєму доробку 5 публікацій, що процитовані не менше 5 раз кожна).


База SciVerse Scopus дозволяє оцінити не тільки окремого науковця, а й розрахувати наукометричний профіль організації чи навіть  країни. Так, на сайті http://osvita.ua/vnz/rating/55425/ періодично публікуються рейтинги науковців, науково-дослідних установ та закладів вищої освіти (ЗВО) України.


Динаміка основних наукометричних показників (індекс Гірша,  кількість публікацій, кількість цитувань) ЛНМУ імені Данила Галицького від листопада 2012 року є наступною:

Динаміка індексу Гірша (h-індексу) Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Динаміка кількості публікацій Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у наукометричній базі даних SciVerse Scopus

Динаміка кількості цитувань публікацій Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у наукометричній базі даних SciVerseScopus

Станом на 2018 рік серед усіх ЗВО України ЛНМУ імені Данила Галицького займає 11 позицію серед 162 закладів вищої освіти і ДРУГЕ серед медичних університетів України (Згідно з даними видавничої служби «УРАН» на замовлення освітнього порталу Освіта.ua)