Перелік журналів включених до наукометричної бази SciVerse Scopus.

SciVerse Scopus – одна з найбільш авторитених баз даних, яка дозволяє просто і швидко одержати інформацію про кількість посилань на ту чи іншу роботу. SciVerse Scopus індексує з 1996 року понад 20000 назв наукових видань близько 5000 видавців. Розробником та власником бази даних є видавнича корпорація Elsevier. Наукометричним показником у SciVerse Scopus є індекс Гірша (h-index). Показник запропонований у 2005 р. американським фізиком Хорхе Гіршем для оцінки результативності наукової дільності вчених, як альтернатива імпакт-фактору. При підрахунку індексу Гірша враховують дві кількісні характеристики: кількість публікацій вченого та кількість цитувань його робіт. Механізм розрахунку індекса Хірша є достатньо простим: науковець має індексh, якщо h з його Np робіт мають кількість цитувань більшу або рівну h кожна, а інші роботи (Np – h) мають кількість цитувань меншу ніж h кожна (тобто для прикладу науковець з індексом Хірша 5 має у своєму доробку 5 публікацій, що процитовані не менше 5 раз кожна).

База SciVerse Scopus дозволяє оцінити не тільки окремого науковця, а й розрахувати наукометричний профіль організації чи навіть країни. Так, на сайті http://osvita.ua/vnz/rating/55425/ періодично публікуються рейтинги науковців, науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів (ВНЗ) України.
Станом на квітень 2017 року до рейтингу внесено 136 ВНЗ, причому Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького займає високу 12 позицію і є другим серед медичних університетів, поступаючись лише Донецькому національному медичному університету імені Максима Горького.
Динаміка основних наукометричних показників (індекс Гірша, кількість публікацій, кількість цитувань) ЛНМУ імені Данила Галицького від листопада 2012 року є наступною:

індекс1

Динаміка індексу Гірша (h-індексу) Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

індекс2

Динаміка кількості публікацій Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у наукометричній базі даних SciVerse Scopus

 індекс3

Динаміка кількості цитувань публікацій Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у наукометричній базі даних SciVerse Scopus

Загальні дані ЛНМУ станом на 01.01.2018 року (останнє оновлення даних).
Кількість статей – 800 (медицина – 47,6%, біохімія, генетика і молекулярна біологія – 32,8 %, фармакологія, токсикологія і фармація – 28,9 %, хімія – 13,9%);
Кількість цитувань – 4518;
Індекс Гірша – 35.