Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.03 – хірургія;

ВИХТЮК ТАРАС ІГОРОВИЧ

Особливості клінічного перебігу та лікування інфекції ділянки хірургічного втручання у хворих із критичною ішемією нижніх кінцівок

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Русин В.І.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Гудз І.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ