Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.03 – Хірургія;

ВЕРГУН АНДРІЙ РОМАНОВИЧ

Хірургічна оніхопатологія проблеми діагностики та комплексного лікування

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Василюк С.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Польового В.П.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 3 (проф. Хіміч С.Д. )

ДИСЕРТАЦІЯ