Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.03 – хірургія;

БУБНЯК МИРОСЛАВ РОМАНОВИЧ

Ендоваскулярна діагностика, лікування і профілактика гострих гастро-дуоденальних кровотеч

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Русина В.В.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф.  Дзюбановського І.Я.)

ДИСЕРТАЦІЯ