Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 – внутрішні хвороби;

МОГИЛЬНИЦЬКА ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Ендотеліальна дисфункція при захворюваннях, що супроводжуються інсулінорезистентністю:

механізми розвитку, клінічні прояви, підходи до діагностики та корекції

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Соколової Л.К.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Кравчуна Н.Г.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 3 (проф. Ганича Т.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ