Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 – внутрішні хвороби;

ФАРМАГА МАРТА ЛЮБОМИРІВНА

Характеристика та особливості синтропічного ураження серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки:

патогенетичні механізми, діагностика, принципи лікування.

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Ганича Т.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Свінціцького А.С.)

ДИСЕРТАЦІЯ