Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.11 – кардіологія;

 

ДАНІЛЕВИЧ ТЕТЯНА ДМИТРІВНА

Клініко-прогностичне значення рівня альдостерону у хворих із гіпертонічною хворобою

і частими нападами фібриляції передсердь, шляхи підвищення ефективності антиаритмічної терапії

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Жарінов А.Й.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Скибчик В.А.)

ДИСЕРТАЦІЯ