Спеціалізовані Вчені Ради

При університеті працюють п’ять спеціалізованих вчених рад за 10 спеціальностями: 

 • Д 35.600.01; наукові спеціальності: 14.01.03 – хірургія,  14.01.22 – стоматологія;  термін повноважень – з 11.07.2016 р. до 11.07.2019 р.
 • Д 35.600.02; наукові спеціальності:  15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація,  15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія,  термін повноважень – з 04.07.2014 р. до 04.07.2017 р.
 • Д 35.600.03; наукові спеціальності:  14.03.02 – патологічна анатомія,  14.03.03 – нормальна фізіологія,  термін повноважень – з 21.12.2015 р. до 21.12.2018 р. 
 • Д 35.600.04; наукові спеціальності:  14.01.01 – акушерство та гінекологія,  14.01.10 – педіатрія,  термін повноважень – з 13.07.2015 р. до 13.07.2017 р.
 • Д 35.600.05; наукові спеціальності:  14.01.02 – внутрішні хвороби, 14.01.11 – кардіологія,  термін повноважень – з 04.07.2014 р. до 04.07.2017 р.  

 

Спеціалізована вчена рада Д 35.600.01 –  до 11 липня 2019 р. 

 • 14.01.03 – хірургія  
 • 14.01.22 – стоматологія 

Голова спеціалізованої вченої ради – Смоляр Ніна Іванівна, доктор медичних наук, професоркафедри терапевтичної стоматології ФПДО.

Учений секретар – Мокрик Олег Ярославович, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.  

тел. +380(32)2786380;

e-mail: d35.600.01@meduniv.lviv.ua

Спеціалізована вчена рада Д 35.600.02 – до 04 липня 2017 р.  

 • 15.00.01 – технологія ліків, організація фарм.справи та судова фармація
 • 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

Голова спеціалізованої вченої ради – Зіменковський Борис Семенович, доктор фармацевтичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії, ректор;

Учений секретар – Драпак Ірина Володимирівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії; 

тел. +380(32)2754987, 2786431; 

e-mail: d35.600.02@meduniv.lviv.ua

 

Спеціалізована вчена рада Д 35.600.03 – до 21 грудня 2018 р.

 • 14.03.02 – патологічна анатомія 
 • 14.03.03 – нормальна фізіологія 

Голова спеціалізованої вченої ради – Гжегоцький Мечислав Романович, доктор медичних наук, професор, член-креспондент НАМН України, завідувач кафедри нормальної фізіології, перший проректор з науково-педагогічної роботи;

Учений секретар – Томашова Світлана Андріївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії; 

тел. +380(32)2368415, 2769371;

 e-mail: d35.600.03@meduniv.lviv.ua

 

Спеціалізована вчена рада Д 35.600.04 до 13 липня 2017 р. 

 • 14.01.01 – акушерство та гінекологія   
 • 14.01.10 – педіатрія, медичні науки 

Голова спеціалізованої вченої ради – Маркін Леонід Борисович, доктор медичних наук, професор, член-креспондент НАМН України, завідувач кафедри акушерства і гінекології;

Учений секретар – Попович Алла Іллівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства і гінекології; 

тел. +380(32)2333211; 

e-mail: d35.600.04@meduniv.lviv.ua

 

Спеціалізована вчена рада Д 35.600.05 – до 04 липня.2017 р.

 • 14.01.02 – внутрішні хвороби   
 • 14.01.11 – кардіологія, медичні науки  

Голова спеціалізованої вченої ради – Кияк Юліан Григорович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини ФПДО; 

Учений секретар – Світлик Галина Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини ФПДО; 

тел. +380(32)2249144, 2587473;

 e-mail: d35.600.05@meduniv.lviv.ua