Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.10 – педіатрія;

КЕНС ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Діагностична та прогностична значущість маркерів схильності до повторних епізодів

гострого обструктивного бронхіту

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Юрцева А.П.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Майданник В.Г.)

ДИСЕРТАЦІЯ