Відповідальна за атестацію здобувачів ступеня доктора філософії:

Драпак Ірина Володимирівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії;

тел. +380(32)2754987, 2786431;

e-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua