Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

14.03.02 – патологічна анатомія;

ГАВРИЛЮК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

Морфогенез фіброзу та репарації при хронічному стеатогепатиті і вірусному гепатиті С

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Дядик О.О.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Гаврилюк А.О.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 3 (проф. Гнатюк М.С.)

ДИСЕРТАЦІЯ