Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.03.03 – нормальна фізіологія;

КОВАЛЬЧУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Вплив донора сірководню на функціонально-метаболічний стан міокарда і печінки

та варіабельність серцевого ритму експериментальних тварин

за умов дії іонізуючого випромінювання

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф.  Сагач В.Ф.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Воронич-Семченко Н.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ