Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.22 – cтоматологія;

ПАВЛИЧКО РОМАН РОМАНОВИЧ

Особливості відновлення коронкової частини жувальних зубів зі значною втратою

твердих тканин ендодонтичними коронками

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Янішен І.В.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Лабунець В.А.)

ДИСЕРТАЦІЯ