Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.11 –  кардіологія;

БАРАБАШ ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Розлади функції правого шлуночка при артеріальній

гіпертензії і можливості медикаментозної корекції

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Швед М.І.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Жарінов О.Й.)

ДИСЕРТАЦІЯ