Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 – внутрішні хвороби;

ЧЕТАЙКІНА АННА ВАЛЕРІЇВНА

Клініко-патоґенетичні особливості перебігу ерозивно-виразкових уражень

ґастродуоденальної зони у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Ганич  Т.М)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Федів О.І. )

ДИСЕРТАЦІЯ