Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.22 – cтоматологія;

ЧЕРПАК МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Порівняльна оцінка ефективності застосування кальцій-фосфатних аллопластичних матеріалів

та біополімерного композиту полілактиду з гідроксиапатитом для остеопластики дефектів щелеп

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Дворника В.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Павленка О.В.)

ДИСЕРТАЦІЯ