Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.22 – cтоматологія;

ГАВРИЛЬЦІВ СОЛОМІЯ ТЕОДОРІВНА

Вдосконалення діагностично – лікувального алгоритму при радикулярних кістах щелеп пацієнтів

із диференційованим остеорегенераторним статусом

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Нагірного Я.П.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Потапчука А.М)

ДИСЕРТАЦІЯ