Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.11 – кардіологія;

ПИЛИПІВ ОЛЕСЯ СЕРГІЇВНА

Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії з когнітивними порушеннями

залежно від факторів ризику та ураження органів-мішеней

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Швед М.І)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Вірстюк Н.Г.)

ДИСЕРТАЦІЯ