Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.22 – cтоматологія;

МАРТОВЛОС АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Клінічно-експериментальне обгрунтування стабілізації результатів ортодонтичного лікування

зубощелепних аномалій  у хворих із генералізованим пародонтитом

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Петрушанко Т.О.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Дорошенко С.І.)

ДИСЕРТАЦІЯ