Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.22 – cтоматологія;

ДУТКО ХРИСТИНА ОРЕСТІВ

Оптимізація лікування травматичних уражень щелепно-лицевої ділянки на тлізахворювань тканин пародонту

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Потапчук А.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Петрушанко Т.О.)

ДИСЕРТАЦІЯ