Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.11– кардіологія;

ГУТА РОКСОЛАНА РОМАНІВНА

Предиктори виникнення серцево-судинних ускладнень у хворих

після реваскуляризації з приводу інфаркту міокарда

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Тащук В.К.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Рішко М.В.)

ДИСЕРТАЦІЯ