Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

14.01.11– кардіологія;

НЕСТЕРАК РОКСОЛАНА ВІКТОРІВНА

Реабілітація та відновне лікування хворих на ішемічну хворобу серця: клініко-діагностичні,

лікувальні та прогностичні підходи після реваскуляризації міокарда

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Долженко М.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Тащук В.К.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 3 (проф. Скибчик В.А. )

ДИСЕРТАЦІЯ