Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.03.02 – патологічна анатомія;

ГАРВАСЮК ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛІВНА

Патологічна анатомія передчасного дозрівання плаценти

при залізодефіцитній анемії вагітних

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Ситнікова В.О.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Гнатюк М.С.)

ДИСЕРТАЦІЯ