Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мед. наук

14.01.03 – хірургія

СТАСИШИН АНДРІЙ РОМАНОВИЧ

Сучасна діагностика та клініко-патогенетичне обґрунтування малоінвазивних  хірургічних методів

в комплексному лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби,

поєднаної з грижею стравохідного отвору діафрагми

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Фелештинського Я.П.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Грубника В.В.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 3 (проф. Лаврика А.С.)

ДИСЕРТАЦІЯ