Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.11– кардіологія;

БАРАНОВА ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА

Кальцифікація аортального клапана: гендерні особливості перебігу,

структурнофункціонального стану серця і метаболічного статусу

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Федеров С.В.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Федеров Ю.В.)

ДИСЕРТАЦІЯ