Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.11– кардіологія;

ОНИЩУК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

Роль статево-вікових та нейрогормональних факторів – галектину-3 і альдостерону в формуванні

клінічного профілю і структурного ремоделювання в пацієнтів

із гіпертонічною хворобою молодого і середнього віку

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Ярема Н.І.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Ягенського А.В.)

ДИСЕРТАЦІЯ