Дисертація на здобуття наукового ступеня  кандидата медичних наук

14.01.22 – стоматологія

МАНДИЧ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Обґрунтування профілактики запальних захворювань пародонта при ортодонтичному

лікуванні аномалій зубних рядів у осіб молодого віку

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф.Смаглюк С.В.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Білоклицбка Г.Ф.)

ДИСЕРТАЦІЯ