Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.03.03 – нормальна фізіологія; СУХОДОЛЬСЬКА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА – Методичні особливості фізіологічного моніторингу за перебігом вагітності у жінок в сучасних екологічних умовах на прикладі свинцю та кадмію

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Воронич-Семченко Н.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Вдовиченко Ю.П.)

ДИСЕРТАЦІЯ