Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук – 14.01.10 − педіатрія; ГРОМНАЦЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА – Етіологічні та патогенетичні аспекти метаболічного синдрому у дітей і підлітків, його діагностика, профілактика і лікування

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Майданник В.Г.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Сорокман Т.В.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 3 (Булат Л.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ