Міністерство охорони здоров’я України інформує про розгляд дисертаційних робіт на засіданнях експертних проблемних комісій на етапі планування

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», Положенням про спеціалізовану вчену раду, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р. № 1059 «Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908) та наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 р. № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим та науково-педагогічним працівникам» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 183/28313) розгляд дисертаційних робіт на етапі планування на засіданнях експертних проблемних комісій профільних міністерств та академій не передбачено.

Лист_МОЗ_проблемні комісії