Main Menu

Докторантура

До докторантури приймають громадян України, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які мають наукові результати, що потребують закінчення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Вступники до докторантури ЛНМУ імені Данила Галицького подають такі документи:

 

 • заяву на ім’я ректора
 • особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 3×4, завірений печаткою за місцем роботи або навчання
 • автобіографію
 • список опублікованих наукових праць, завірений у встановленому порядку
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі вступу претендента до докторантури
 • копію трудової книжки
 • копію ідентифікаційного коду
 • копію паспорта
 • 2 фотокартки 3×4
 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для військовозобов’язаних.

Оригінали паспорта, диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) та військового квитка або посвідчення про прописку вступник пред’являє особисто.

Прийом документів для вступу до докторантури проводиться до 10 вересня 2021 року за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація

Підготовка у докторантурі здійснюється за очною (денною) формою навчання.

Термін навчання  – два роки.

Документи приймаються за адресою:

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69

Відділ аспірантури та докторантури, тел. (032)2767817

Вступна кампанія Докторантура 2022