Кафедра внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету запрошує взяти участь у підготовці збірника

«Актуальні питання діагностики та лікування внутрішніх хвороб на прикладі клінічного випадку»

З ДИСТАНЦІЙНОЮ УЧАСТЮ У ВИГЛЯДІ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ,

А ТАКОЖ ПОСТЕРІВ!

Заплановані розділи збірника:

  1. Актуальні питання кардіології.
  2. Актуальні питання ревматології.
  3. Актуальні питання пульмонології.
  4. Актуальні питання ендокринології.
  5. Актуальні питання гастроентерології.
  6. Актуальні питання коморбідних станів

Детальна інформація:

http://nauka.meduniv.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/05/inf_list_kafedravm1_hnmu_2020.pdf

Приклад постера:

http://nauka.meduniv.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/05/priklad_postera_kafedravm1_hnmu_2020.pdf