Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 – внутрішні хвороби

ГУТА СОЛОМІЯ ІВАНІВНА

Характеристика коморбідних уражень внутрішніх органів у хворих на системний червоний

вовчак, інфікованих цитомегаловірусом та вірусом М. Е. Епштейна – І. Барр

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Бенца Т.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Кравчун П.Г.)

ДИСЕРТАЦІЯ