Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького оголошує конкурс прийому до докторантури на 2021 рік:

Галузь знань Назва спеціальності

Форма навчання 

Денна (кількість місць )

Охорона здоров’я

226 Фармація, промислова фармація 

1

До докторантури приймаються громадяни України, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які мають наукові результати, що потребують закінчення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Вступники до докторантури подають такі документи:

 • заява на ім’я ректора;
 • особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 3х4, завірений
  печаткою за місцем роботи або навчання;
 • автобіографія;
 • список опублікованих наукових праць, завірений у встановленому порядку;
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • копії усіх дипломів;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором
  наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником
  університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі вступу до
  докторантури;
 • копія трудової книжки;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія паспорта;
 • 2 фотокартки 3×4;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці –
  для військовозобов’язаних.
  Паспорт, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії
  (кандидата наук) та військовий квиток вступник подає особисто.
  Документи приймаються за адресою:
  79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
  Відділ аспірантури та докторантури, тел. (032)2767817
  Прийом документів для вступу до докторантури до 10 вересня 2021 року.
  Підготовка у докторантурі здійснюється за очною (денною) формою
  навчання.
  Термін навчання – два роки.