Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.03.03 – нормальна фізіологія; КЛІЩ МИКОЛА ІВАНОВИЧ – Особливості нейродинамічних і психофізіологічних функцій в осіб шкільного віку з нейросенсорною приглухуватістю

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Власенко О.В.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Шандрa О.А.)

ДИСЕРТАЦІЯ