Main Menu

Співробітники наукового відділу

Положення про науковий відділ

ПРОРЕКТОР З НАУКОВОЇ РОБОТИ

Наконечний Андрій Йосифович – доктор медичних наук, професор, 
тел. +38 (032) 2755947
e-mail: vrector_science@meduniv.lviv.ua

УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

Ягело Світлана Петрівна –  к.філол.н., доцент кафедри українознавства

тел. +38 (032) 2767814
e-mail: scientific_secretary@meduniv.lviv.ua

СЕКТОР АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

Нечипоренко Ірина Василівна
завідувач сектору аспірантури та докторантури
тел. +38 (032) 2767817

Бубен Олександра Ярославівна
фахівець сектору аспірантури та докторантури
тел. +38 (032) 2767817
e-mail: science_dept@meduniv.lviv.ua

ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ТА ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

Панас Марта Андріївна
к.мед.н., доцент кафедри мікробіології
Відповідальна за планування та виконання наукових та дисертаційних робіт в університеті
тел. +38 (032) 2767817
e-mail: martapanasnv@gmail.com

Логаш Максим Валентинович
к.мед.н., асистент кафедри нормальної анатомії
Відповідальний за документальне забезпечення фінансованих НДР університету
тел. +38 (032) 2767817
e-mail: maxlohash@gmail.com

Кушинська Марія Євгенівна

к.біол.н., доцент кафедри медичної біології, паразитології та генетики

старший інспектор  наукового відділу 
тел. +38 (032) 2767817
e-mail:  kushynskam@ukr.net

АНТИПЛАГІАТ

Вергун Андрій Романович
д.мед.н., доцент кафедри сімейної медицини та дерматології, венерології
Відповідальний за автоматичну перевірку наукових текстів, дисертаційних матеріалів на наявність запозичень із загальнодоступних джерел
тел. +38 (032) 2767814
e-mail: plagiamail@meta.ua

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНІВ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ:

медичного факультету № 1 – Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна, доктор медичних наук, професор кафедри нормальної анатомії,

тел. +38 (032) 2757551, 2786447

медичного факультету № 2 – Гаврилюк Олена Михайлівна, доцент кафедри патологічної анатомії та судової медицини

тел. +38 (032) 2786415

стоматологічного факультету – Кухта Віктор Степанович, кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології,

тел. +38 (032) 2767459;

фармацевтичного факультету – Воробець Наталія Миколаївна, професор кафедри фармакогнозії та ботаніки,

тел. +38 (032) 2768835;

факультету післядипломної освіти – Соломенчук Тетяна Миколаївна, доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини ФПДО,

тел. +38 (032) 224-91-44