Main Menu

Співробітники наукового відділу

Положення про науковий відділ

ПРОРЕКТОР З НАУКОВОЇ РОБОТИ

Вікторія  СЕРГІЄНКО – доктор медичних наук, професор, 
тел. +38 (032) 2755947
e-mail: vrector_science@meduniv.lviv.ua

УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

Світлана ЯГЕЛО –  к.філол.н., доцент кафедри українознавства

тел. +38 (032) 2767814
e-mail: scientific_secretary@meduniv.lviv.ua

СЕКТОР АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

Ірина НЕЧИПОРЕНКО
завідувач сектору аспірантури та докторантури
тел. +38 (032) 2767817

Олександра БУБЕН
фахівець сектору аспірантури та докторантури
тел. +38 (032) 2767817
e-mail: science_dept@meduniv.lviv.ua

ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ТА ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

Марта ПАНАС
к.мед.н., доцент кафедри мікробіології
Відповідальна за планування та виконання наукових та дисертаційних робіт в університеті
тел. +38 (032) 2767817
e-mail: science_dept@meduniv.lviv.ua

Соломія ГУТА

к.мед.н., асистент кафедри внутрішньої медицини №1
Відповідальна за планування та виконання наукових та дисертаційних робіт в університеті
тел. +38 (032) 2767817
e-mail: science_dept@meduniv.lviv.ua

Марія  КОРНІЄНКО

к.мед.н., асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Відповідальна за документальне забезпечення фінансових НДР університету
тел. +38 (032) 2767817
e-mail: science_dept@meduniv.lviv.ua

Ольга СНІТОВСЬКА

к.філол.наук,доцент кафедри  латинської та іноземних мов
e:mail: science_dept@meduniv.lviv.ua

АНТИПЛАГІАТ

Андрій ВЕРГУН
д.мед.н., доцент кафедри сімейної медицини та дерматології, венерології
Відповідальний за автоматичну перевірку наукових текстів, дисертаційних матеріалів на наявність запозичень із загальнодоступних джерел
тел. +38 (032) 2767814
e-mail: plagiamail@meta.ua

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНІВ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ:

медичного факультету № 1 – Леся МАТЕШУК-ВАЦЕБА, доктор медичних наук, професор кафедри нормальної анатомії,

тел. +38 (032) 2757551, 2786447

медичного факультету № 2 –  Олена ГАВРИЛЮК, доцент кафедри патологічної анатомії та судової медицини

тел. +38 (032) 2786415

стоматологічного факультету – Віктор КУХТА, кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології,

тел. +38 (032) 2767459;

фармацевтичного факультету – Наталія ВОРОБЕЦЬ, професор кафедри фармакогнозії та ботаніки,

тел. +38 (032) 2768835;

факультету післядипломної освіти –  Тетяна СОЛОМЕНЧУК, доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини ФПДО,

тел. +38 (032) 224-91-44