Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.03.02 – патологічна анатомія; АНТОНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ – Оптимізація визначення диференціювання аденокарциноми товстої кишки та моделювання виживаності на основі багатофакторної оцінки гістологічних критеріїв

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Дядик О.О.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Гомоляко І.В.)

ДИСЕРТАЦІЯ