Центр біостатистики

1. Загальна інформація.

Центр біостатистики створений з метою забезпечення потреб наукових, науково-педагогічних працівників та виконавців науково-дослідних робіт у фаховій допомозі при обробці медико-статистичних даних.

Центр біостатистики функціонує при науковому відділі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького як самостійний підрозділ та підпорядковується проректору з наукової роботи.

Основними завданнями Центру біостатистики є:

  • консультація наукових, науково-педагогічних працівників та виконавців науково-дослідних робіт у процесі обробки медико-статистичних даних.
  • співучасть при виконанні комплексних наукових досліджень, у тому числі міжнародних, в частині обробки медико-статистичних даних.
  • контроль за плануванням та виконанням науково-дослідних робіт щодо їх відповідності критеріям доказової медицини.

Статистичний консалтинг включає:

  • створення дизайну дослідження, розрахунок обсягу вибірки;
  • розробка бази даних проектів клінічних досліджень;
  • підбір статистичних методів для здійснення клінічних та експериментальних наукових досліджень;
  • презентацію результатів дослідження шляхом створення графічних зображень;
  • забезпечення достовірності, об’єктивності статистичної інформації, її адекватності завданням.

2. Спеціалісти Центру .

Гутор Тарас Григорович – керівник центру, доцент кафедри організації і управління охороною здоров’я ФПДО;

Сліпецький Роман Ростиславович – спеціаліст з статистичної обробки медико-біологічних даних, асистент кафедри онкології і радіології ФПДО;

Ковальська Оксана Романівна – спеціаліст з статистичної обробки медико-біологічних даних, асистент кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я;

Комар Лілія Володимирівна – оператор по введенню даних, старший лаборант кафедри організації і управління охороною здоров’я ФПДО.

3. Навчальні програми, курси,семінари.

Заняття проводяться на базі кафедри організації і управління охороною здоров’я ФПДО. Перелік занять і їхній зміст наведено у додатку.

Теми занять по біостатистиці

4. Правила подання результатів математичної та статистичної обробки даних медичних і біологічних досліджень у дисертаційних роботах.

Подання результатів математичної та статистичної обробки даних медичних і біологічних досліджень у дисертаційних роботах.

5. Контакти.

Телефон 067-370-27-81

e-mail: biostat.lnmu@gmail.com