1. Загальна інформація.

Центр біостатистики створений з метою забезпечення потреб наукових, науково-педагогічних працівників та виконавців науково-дослідних робіт у фаховій допомозі при обробці медико-статистичних даних.

Центр біостатистики функціонує при науковому відділі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького як самостійний підрозділ та підпорядковується проректору з наукової роботи.

Основними завданнями Центру біостатистики є:

  • консультація наукових, науково-педагогічних працівників та виконавців науково-дослідних робіт у процесі обробки медико-статистичних даних.
  • співучасть при виконанні комплексних наукових досліджень, у тому числі міжнародних, в частині обробки медико-статистичних даних.
  • контроль за плануванням та виконанням науково-дослідних робіт щодо їх відповідності критеріям доказової медицини.

Статистичний консалтинг включає:

  • створення дизайну дослідження, розрахунок обсягу вибірки;
  • розробка бази даних проектів клінічних досліджень;
  • підбір статистичних методів для здійснення клінічних та експериментальних наукових досліджень;
  • презентацію результатів дослідження шляхом створення графічних зображень;
  • забезпечення достовірності, об’єктивності статистичної інформації, її адекватності завданням.

2. Спеціалісти Центру.

Гутор Тарас Григорович – керівник центру, завідувач кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони;

Сліпецький Роман Ростиславович – спеціаліст з статистичної обробки медико-біологічних даних, асистент кафедри онкології і радіології ФПДО;

Ковальська Оксана Романівна – спеціаліст з статистичної обробки медико-біологічних даних, доцент кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я;

3. Навчальні програми, курси,семінари.

Заняття проводяться на базі кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я (вул. Зелена, 12). Перелік занять і їхній зміст наведено у додатку.

Теми занять по біостатистиці

Лекція 1. Вимоги ДАК до статистичної обробки в дисертаційних роботах

Лекція 2. Описова статистика. Методи подавання отриманих результатів

Лекція 3. Параметричні методи оцінки та аналізу статистичних гіпотез. Нульова гіпотеза

Лекція 4. Непараметричні методи. Чутливість, спеціфічність, ROC аналіз

Лекція 5. Кореляційно-регресійний аналіз

Лекція 6. Організація соціологічних досліджень

Лекція 7. Організація наукового дослідження

Тести для самоконтролю

4. Правила подання результатів математичної та статистичної обробки даних медичних і біологічних досліджень у дисертаційних роботах.

Подання результатів математичної та статистичної обробки даних медичних і біологічних досліджень у дисертаційних роботах.

5. Контакти.

м. Львів, вул. Зелена, 12

Телефон 067-370-27-81

e-mail: biostat.lnmu@gmail.com