• Патенти на винаходи
  • Патенти на корисні моделі
  • Позитивні рішення про видачу патентів на винахід
  • Позитивні рішення про видачу патентів на корисну модель
  • Раціоналізаторські пропозиції
  • Реєстр галузевих нововведень МОЗ від ЛНМУ
  • Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір
  • Акти впроваджень