Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.03.02 – патологічна анатомія; БОЙКО ОКСАНА ІВАНІВНА – Патоморфологія коронарних артерій у плодів, новонароджених, дітей різних вікових груп

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Захарова В.П.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Давиденкo І.С.)

ДИСЕРТАЦІЯ