Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 14.03.03 – нормальна фізіологія; КОСТИШИН НАЗАР МИХАЙЛОВИЧ – Фізіологічні механізми ремоделювання кісткової тканини за умови дії різних параметрів вібрації (експериментальне дослідження).

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Чернюк В.І.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Семченко Н.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ