Д 35.600.03

Спеціалізована вчена рада Д 35.600.03 – до 21 грудня 2018 р.

14.03.02 – патологічна анатомія
14.03.03 – нормальна фізіологія
Голова спеціалізованої вченої ради – Гжегоцький Мечислав Романович, доктор медичних наук, професор, член-креспондент НАМН України, завідувач кафедри нормальної фізіології, перший проректор з науково-педагогічної роботи;

Учений секретар – Томашова Світлана Андріївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії;

тел. +380(32)2368415, 2769371;

———————————————

Дисертації заплановані до захисту:

10.02.2017:

КУЗИК ЮЛІЯ ІВАНІВНА – Захворювання сонних артерій: клініко-патоморфологічні особливості

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ – Електрофізіологічний аналіз активності рефлекторних дуг спинного мозку в умовах експериментальної менопаузи

7.10.2016:

ІСАЄВА ІННА МИКОЛАЇВНА – Адаптаційні реакції серцевосудинної системи в осіб молодого віку з артеріальною гіпотензією

27.05.2016:

СУХОДОЛЬСЬКА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА – Методичні особливості фізіологічного моніторингу за перебігом вагітності у жінок в сучасних екологічних умовах на прикладі свинцю та кадмію