Д 35.600.05

Спеціалізована вчена рада Д 35.600.05 – до до 04 липня.2017 р.

14.01.02 – внутрішні хвороби
14.01.11 – кардіологія, медичні науки
Голова спеціалізованої вченої ради – Кияк Юліан Григорович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини ФПДО;

Учений секретар – Світлик Галина Володимирівна, доктор медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини ФПДО;

тел. +380(32)2249144, 2587473

———————————————

Дисертації заплановані до захисту:

16.02.2017:

ТОЛОПКО СОЛОМІЯ ЯРОСЛАВІВНА – Синтропічні ураження дихальної системи у хворих на цироз печінки: діаґностика; патоґенетичні механізми; характеристика та принципи лікування

ФЕРКО МАРІЯ РОМАНІВНА – Характеристика синтропічних коморбідних позапечінкових уражень залежно від важкості портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки; принципи їх лікування

28.12.2016:

КАТЕРЕНЧУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ – Діагностичне і прогностичне значення вегетативної та психосоматичної дисфункції як факторів прогресування серцевої недостатності у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та шляхи їх корекції

ЯРОШЕНКО ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА – Клініко-патогенетична роль порушення обміну магнію і його корекція при хронічному панкреатиті у сполученні з хронічним бронхітом

02.06.2016:

ЮЗИЧ ІВАННА АНДРІЇВНА – Клініко-функціональна діагностика і патофізіологічні механізми виникнення вторинних дилатаційних кардіоміопатій

29.10.2015:

МИШАНИЧ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА – ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОГІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ