Спеціалізована вчена рада Д 35.600.05

14.01.02 – внутрішні хвороби
14.01.11 – кардіологія, медичні науки
Голова спеціалізованої вченої ради – Кияк Юліан Григорович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини ФПДО;

Учений секретар – Світлик Галина Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри сімейної медицини ФПДО

тел. +380(32)2249144, 2587473

Дисертації заплановані до захисту:


26.06.2020

ЧЕТАЙКІНА АННА ВАЛЕРІЇВНА – Клініко-патоґенетичні особливості перебігу ерозивно-виразкових уражень ґастродуоденальної зони у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень

БАРАБАШ ОКСАНА СТЕПАНІВНА – Розлади функції правого шлуночка при артеріальній гіпертензії і можливості медикаментозної корекції


21.11.2019

ДЯКІВ-КОРЕЙБА НАТАЛІЯ ІГОРІВНА – Жовчекам’яна хвороба у хворих на цукровий діабет 2 типу: поширеність, особливості перебігу, моторика жовчевого міхура, стан біоценозу кишки


24.10.2019

МЕЛЬНИК ОЛЕНА БОРИСІВНА – Особливості перебігу та оптимізації лікування бронхіальної астми, поєднаної з ожирінням

ПИЛИПІВ ЛЕСЯ ІГОРІВНА – Клініко-лабораторні особливості та адаптаційні процеси  у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з ожирінням


18.06.2019

МОГИЛЬНИЦЬКА ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА – Ендотеліальна дисфункція при захворюваннях, що супроводжуються інсулінорезистентністю: механізми розвитку, клінічні прояви, підходи до діагностики та корекції

ФАРМАГА МАРТА ЛЮБОМИРІВНА – Характеристика та особливості синтропічного ураження серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки: патогенетичні механізми, діагностика, принципи лікування


19.06.2019

МОХНАЧОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ – Оптимізація діагностики та лікування гіпертонічної хвороби вумовах коморбідності

ДАНІЛЕВИЧ ТЕТЯНА ДМИТРІВНА – Клініко-прогностичне значення рівня альдостерону у хворих із гіпертонічною хворобою і частими нападами фібриляції передсердь, шляхи підвищення ефективності антиаритмічної терапії


16.05.2019

ШВЕД МАРІАННА ІВАНІВНА – Особливості перебігу і оптимізація лікування гострого коронарного синдрому у пацієнтів із супутним хронічним гелікобактерасоційованим гастритом

КЕДИК АНТОНІНА ВОЛОДИМИРІВНА – Стан ліпідного обміну у пацієнтів з ожирінням та коморбідною патологією, які мешкають у різних висотних регіонах Закарпаття


03.04.2019

БЕДЗАЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – Нестабільна стенокардія у жінок-курців: особливості клінічного перебігу та фармакотерапії

КУЛЬЧИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ – Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу з урахуванням функціонального стану печінки


04.04.2019

КОБІТОВИЧ ІРИНА МИКОЛАЇВНА – Клінічно-патогенетичні особливості перебігу алкогольного цирозу печінки в поєднанні з хронічним бронхітом

28.12.2018:

ВАКАЛЮК ІРИНА ІГОРІВНА  – Стабільна ішемічна хвороба серця на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки:
клініко-патогенетичні особливості, прогнозування перебігу та диференційований підхід до антитромботичної та гепатопротекторної терапії


06.06.2018:

УСТИЧ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА – Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця з інтактними та малозміненими вінцевими артеріями у мешканців гірських та рівнинних регіонів закарпаття

ПРИСЯЖНЮК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ – Клінічно-патогенетичні, вікові та генетичні аспекти хронічних дифузних захворювань печінки, коморбідних процесів і гіпотиреозу, диференційовані підходи до лікування


29.05.2018:

ПРОЦЬКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ – Гострий коронарний синдром без елевації сегмента st у жінок в перименопаузі: особливості клінічного перебігу, метаболічного статусу та стану коронарного кровообігу

СМАЛЮХ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА – Патогенетичні аспекти обгрунтованого застосування гепатопротекторів у комплексному лікуванні хворих на нестабільну стенокардію


30.05.2017:

КУРБАН МАР’ЯНА МИКОЛАЇВНА – Гелікобактерна інфекція та рівень гомоцистеїну у хворих та артеріальну гіпертензію в поєднанні з Helicobacter pylori асоційованим гастритом

29.05.2017:

ВІРНА МАРІАННА МИХАЙЛІВНА – Оптимізація комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих та артеріальну гіпертензію

БАБЛЯК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ – Резистентна артеріальна гіпертензія у осіб літнього віку: фактори ризику, ремоделювання лівого шлуночка та особливості лікування

11.05.2017:

КАРПИШИН НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА – Оптимізація діагностики та лікування неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів зі стабільною стенокардією

ПЕХЕНЬКО ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА – Оптимізація патогенетичної терапії ревматоїдного артриту у поєднанні
з артеріальною гіпертензією

16.02.2017:

ТОЛОПКО СОЛОМІЯ ЯРОСЛАВІВНА – Синтропічні ураження дихальної системи у хворих на цироз печінки: діаґностика; патоґенетичні механізми; характеристика та принципи лікування

ФЕРКО МАРІЯ РОМАНІВНА – Характеристика синтропічних коморбідних позапечінкових уражень залежно від важкості портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки; принципи їх лікування

28.12.2016:

КАТЕРЕНЧУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ – Діагностичне і прогностичне значення вегетативної та психосоматичної дисфункції як факторів прогресування серцевої недостатності у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та шляхи їх корекції

ЯРОШЕНКО ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА – Клініко-патогенетична роль порушення обміну магнію і його корекція при хронічному панкреатиті у сполученні з хронічним бронхітом

02.06.2016:

ЮЗИЧ ІВАННА АНДРІЇВНА – Клініко-функціональна діагностика і патофізіологічні механізми виникнення вторинних дилатаційних кардіоміопатій

29.10.2015:

МИШАНИЧ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА – ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОГІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ